מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הלברשטאם ברוך (האדמו"ר) 1831 - 1906

בן של רבי חיים, שהיה אבי שושלת אדמו"רי צאנז (מערב גליציה), והידוע בכינויו "בעל דברי חיים", ע"ש כתביו. רבי ברוך נתמנה לרבה של גורליץ שבגליציה. נכדו ר' יקותיאל הלברשטם הוא מייסד ומנהיג הרוחני של קריית צאנז בנתניה ושל מוסדות צאנז בארץ ובחו"ל.
נמצא בשכונת קריית צאנז