מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן ברכה

ע"ש ברכה שמעון.
היה ידוע בשם: מוני גבאי. הגן על אחיו יהודי לוב בדור האחרון (המאה ה- 19) על נפשם, על רכושם ועל כבודם.
בלילות חשוכים, לבדו או בסיוע חבריו, במקומות שבהם נשקפה לאחיו סכנה מקבוצות של ביריונים ערבים שהיו מתנכלים ליהודים, והיה מראה להם את נחת זרועו. שתתקנותו הנדירה הוסיפה להילת גבורתו. שכונה זאת מהווה חלק משכונת נאות הרצל, שכונות הרצף.