מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמורת נחל פולג

החלק המזרחי של השמורה - קטן יחסית (31 דונם) והוא מרכז השמורה, גם בשל שרידי העבר שבתל, אך בעיקר בשל השילוב המעניין והנדיר של צמחיית כורכר עם צמחיית חורש. החלק המערבי של השמורה, משתרע עד הים (500 דונם) והוכרז כשמורה להגנת אירוס הארגמן, הצבעוני, ופרחי עונה אחרים הגדלים בו. נחל פולג: נחל פולג הוא הקצר בנחלי השרון. שטח אגן הניקוז שלו 113 קמ"ר והוא קטן יחסית לנחל אלכסנדר (560 קמ"ר) ולירקון (1800 קמ"ר). יובליו של נחל פולג קצרים ומישוריים, ולכן זירמם אינו חזק דיו כדי להתגבר על עצירת הסחף מזה ועל הדיונות המתפשטות באזור זה מן החוף מזרחה. כתוצאה מכך משתבש מהלכו של נחל פולג ושפכו נסתם. הדבר יצר ביצה מזרחית לרכס התיכון שנקראה "ברכת רמאדן". קל להבחין בפירצה ברכס הכורכר. פירצה זו היא מלאכותית. היא נקראת "הפירצה הרומאית" אך למעשה היא כנראה קדומה יותר ותחילתה כבר בתקופה הכנענית התיכונה (מאה ה-18 לפנה"ס) עת נבנתה כדי לשמש כחפיר לעיר שהשתרעה מדרום לנחל. בתקופה הרומית הועמק החפיר כדי לאפשר לנחל להגיע לים וכך ליבש את הביצה. בימי שלטון הערבים והתורכים הוזנח הטיפול במקום והביצות חזרו ופשטו בו. עם התחדש הישוב העברי באזור יובשו הביצות סופית. מי הנחל היום מזוהמים וכמעט ואין שריד לחי ולצומח הטבעיים בתוך המים. עדיין נוכל להבחין בצמחיית גדות נחל אפינים, שלא נפגעו ע"י הזיהום, שנצגייה העקריים הם: עב קנה שכיח - (משפחת הדגניים) - צמח זה נפוץ כמעט בכל מקווי המים בארץ. ניכר בתפרחות המארכות שלו - דומה מאוד לקנה ובד"כ מלווה אותו. בגדות נחל פולג הוא השתלט ומלווה אותו הקנה. פטל קדוש - (משפחת ורדניים) - יוצר סבכים קוצניים בגדת הנחל - הפריחה נמשכת כל הקיץ, ניכר בפרי האדום-שחור שלו שטעמו חמצמץ. שנית גדולה - (משפחת הכפריים) - צמח בעל פרחים ורודים סגולים. ניכר בתפרחתו בקיץ. בחורף איננו בולט. נלך לאורך הפירצה ונעבור על הווצרות הכורכר. הכורכר מרכב מחול שלוכד ע"י תמיסה גירנית. נעלה על רכס הכורכר ונערוך תצפית על האזור. השרון: גבולות השרון הם: בצפון - נחל התנינים, בדרום - הירקון, במזרח - הרי שומרון, במערב - הים. אפשר להבחין בשרון ב-3 יחידות אורך של נוף. היחידה המערבית ביותר מרכבת מ-3 רכסים מקבילים של כורכר, שאותם יכולים לזהות בשטח. הרכס המערבי - עליו נמצא מכון וינגייט. הרכס התיכון - עליו אנו עומדים, והרכס המזרחי - עליו נמצאים המושבים שאנו רואים. בראש רכס הכורכר נבחין בעץ אלון התבור, שהוא שריד של חורש שכיסה בעבר את כל האיזור. זהו עץ נשיר (בחורף נבחין רק בענפיו הערומים) שצידו התחתון של העלה לבנוני בגלל שערות המכסות אותו. רבים כאן הצמחים הגיאופיטים (צמחי בצל ופקעת) - כלניות, רקפות, נוריות, צבעונים, אירוסים, בן חצב יקינתוני, עירית גדולה, חצב ועוד. נפנה מהרכס דרומה ונעלה על תל פולג הבולט ליד בריכת הדגים של קיבוץ יקום. תל פולג: תל זה נחפר ע"י רם גופנא. ראשיתו של הישוב בתל בתקופה הכנענית התיכונה (מאה 18 לפנה"ס) עת היה הישוב מבוצר. שריד מישוב מבוצר זה מוצאים בשרידי חומת לבני טיט שנתגלתה במקום. יתכן ועברה סמוך לתל דרך "חוף השרון" - שהיתה מקבילה לדרך הים. דרך זו חוברה בין הישובים הדרומיים של השרון והישובים הצפוניים שלו. שרידים מתקופת שיבת ציון נתגלו מול הפירצה בחלקו הדרומי של הנחל. במורד המזרחי של הרכס נתגלו שרידים מן התקופה הישראלית וההלינסטית. אולם "גאוות" התל על המצודה הכנענית הגדולה. מהתל נגיע לבריכת הדגים ונקיף אותה. בהתאם לעונה נבחין בענפות שונות. בחורף בולטות האגמיות והסופיות ואילו בקיץ נבחין בעיקר בשלדגים הדוגרים באזור. מבריכת הדגים נמשיך דרכנו לכוון היציאה של השמורה. לאחר מנוחה קלה וארוחת בוקר נמשיך את הסיור בחלק המערבי של השמורה. נחצה בזהירות את הכביש הראשי חיפה-ת"א ונעלה על רכס הכורכר שמצפון לוינגייט. נצפה על מוצא הנחל לים. אפיק הנחל סוטה צפונה בהתמדה בגלל מחסום בחולות השפך. תופעה זו בולטת בכל נחלי החוף. קטע זה של השמורה מכוסה בחודשים פברואר -מרץ במרבד צבעוני של פרחים ובינהם: אירוס הארגמן, צבעוני, כלניות, נוריות ועוד. אלו פרחים מוגנים ולא נגע בהם!! הצמחיה השולטת כאן כל השנה הם רותם המדבר הניכר בתפרחתו הלבנה והריחנית (חדשים פברואר-מרץ), המתנן השעיר שממנו עושים הבדואים תבלים חזקים. נמשיך בדרכנו על הרכס מערבה ונוכל להבחין בהשפעת קירבת הים על הצמחים. בקירבת הים יש רסס (טיפוט מי-ים הנישאות ע"י הרוח) שפוגע בעלים או בחלקי צמח אחרים וגורם לייבושם. במדרון הכורכר הפונה לים גדלים שיחי קורנית מקרקפת ומיני לוטם השרועים קרוב לקרקע ונראים "מדוכאים". בהמשך דרכו מערבה נגיע לאזור של דיונות חול. ננסה לשחזר מה מקור החול. הצמחים הבולטים באזור הדיונות הם: לענה חד זרעית - בעלת עלי קיץ ועלי חורף, השונים בגודלם ובהופעתם. הלענה עמידה בפני כיסוי וחשיפה של חול, תכונה המאפשרת לה להתפתח באזור זה. ככל שנתקרב לים יתחלפו הנציגים. יופיעו צפרנית בשרנית, לוטוס מכסיף, צלבית החוף ועוד. רוב הצמחים בהם נפגוש יהיו שרועים כהגנה מפני שחיקה ע"י גרגרי החול. רובם שעירים או עסיסיים - הגנה מפני רסס הים. בחוף הים נוכל לאסוף ולברור את בע"ח שנפלטו לחוף ע"י גלי הים. כגון: חלזונות, צדפות, סרטנים ועוד. נחצה את שפך הנחל ונהנה מהחוף ומהמפגש עם הרכב.