מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ההשכלה

לכבוד ההשכלה והחינוך
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק