מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הלוטם

מפרחי ארצנו. בארץ נמצאים שני סוגי לוטם: מרווני ושעיר.
נמצא בשכונת נאות מנחם בגין