מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סילברסטיין צבי

חבר "השומר הצעיר" בוורשא ולאחר נכן עבד יחד עם מנחם בגין בפעילות בית"ר בפולין. לאחר מלחמת העולם השניה סייע לאצ"ל להבריח נשק מארה"ב. תרם כספים רבים למדינת ישראל ומוסדותיה. ביקר כ- 25 פעמים בארץ. תמיד דאג לבוא לנתניה - מקום קרב לליבו.