מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נפתלי

אחד משני עשר השבטים.
נמצא בשכונת קריית השרון