מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עץ המשאלות

עץ שיזף עתיק שיש המיחסים לו סגולות מיוחדות, לכן מכונה גם עץ המשאלות.
מספר פעמים ניסו להכחידו ע"י שריפה וגדיעה אך הוא צמח וגדל שוב ושוב.
עץ המשאלות מצוי החורשת הסרג'נטים ועליו תולים מבקרים רבים בקשות.