מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יהודה

משבטי ישראל. משבט זה הוקמה מלכות יהודה.
נמצא בשכונת קריית השרון