מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התרופה

סם מרפא, רפואה. "והיה פריו למאכל ועליו תרופה..." (יחזקאל מז', יב'). ע"ש מפעל התרופות הוותיק והגדול שברחוב זה, טבע אביק.