מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המלאכה

רחוב באזור תעשיה, לכבוד העבודה והמלאכה הנעשות בו. "לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורוקם ... ואורג, עושי כל מלאכה" (שמות, לה, לה)