מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גלילי ישראל 1911 - 1986

יליד אוקריאנה. עלה עם משפחתו ב- 1914 מאוקריאנה לנווה צדק. ב- 1924 החל בפעילותו הציבורית הסוציאליסטית עת פעל עם חבריו הנערים העובדים להקמת הסתדרות "הנוער העובד" בחסות ההסתדרות. ב- 1930 הקים עם חבריו את הגרעין של הנוער העובד שייסד את קיבוץ נען. ב- 1927 הצטרף להגנה, וגם כאן עבר את כל דרכי הפיקוד ועסק בכל סוגי הפעילויות והמבצעים החל בחימוש ובהעפלה וכלה בחברות ב"ועדת המרי" עם משה סנה.
ב- 1947 התמנה לראש המפקדה הארצית של ה"הגנה" ופעל להקמת צה"ל.
ב- 1949 נבחר לראשונה לכנסת מטעם מפ"ם, ומאז ועד 1973 היה חבר כמעט בכל הכנסות.
ב- 1965 נתמנה לשר בממשלת ישראל. היה ממקימי "יד טבנקין" באפעל.
נמצא בשכונת רמת פולג