מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שבט

מחודשי השנה. בחג זה חל ראש השנה לאילנות. במסורת ארץ ישראל המתחדשת חג הנטיעות, חג חקלאי ט"ו בשבט.
נמצא בשכונת קריית השרון