מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בתי הבלגים

בסוף שנות הארבעים, כשבנתניה פורחת תעשיית היהלומים מצליח עובד בן עמי לעניין קבוצה של יהלומנים יהודיים מבלגיה לעלות לארץ ישראל ולהקים את ביתם בנתניה. בן עמי מדרבנם לעלות לארץ ולהגשים את מהות הציונות ולפתוח מלטשות יהלומים נוספות. הוא גם מצליח לארגן להם אישורי יבוא לחומרי בניה מבלגיה. בסיועו של עובד בן עמי הבלגים רוכשים מגרשים שהיו שייכים לפרדס הגדוד בצמוד לבית הבורסה. נבנו מספר בתים, אך התעשייה החלה לדעוך בנתניה ומרבית היהלומנים חזרו לבלגיה. נמצא בפרדס הגדוד.