מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית בורסת היהלומים

בסוף שנות ה- 40, עת נתניה שימשה כמרכז לתעשיה ומלטשות היהלומים בארץ. ובעיר היו כעשרים מלטשות ואלפי עובדים במלטשות החליט עובד בן עמי ראש העיר הראשון של נתניה ומזכירה הראשון של התאחדות בעלי מלטשות היהלומים, להקים בורסת יהלומים לעיר היהלומנים. לשם כך הוקצה מגרש ברחוב סוקולוב פינת ויצמן על אדמות פרדס הגדוד והוקם המבנה. לחנוכתו הוזמנו יהלומנים מבלגיה ואנגליה. באותה עת חל פילוג בהנהלת תעשיית היהלומים והתעשיינים הגדולים החליטו להישאר בתל אביב העיר המרכזית וכך למעשה הבורסה בנתניה לא פעלה מעולם. מאוחר יותר הוסב הבניין לבית אבות.
צמוד לבית הבאר, לאחרונה מעל הכניסה לבניין הותקן שילוט קרמי תצלום בית הבורסה ביום חנוכת הבניין מ-1951.