מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השיזף

עץ שיזף עבות בן מאות שנים. נשאר לפליטה מתוך מספר עצים שהיו באזור נתניה.