מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פראייר רחה 1892

יוזמת הרעיון של עליית הנוער לארץ ישראל ועובדת סוציאלית. כתבה מחזות וחיברה מנגינות.
נולדה בגרמניה בשנת 1892. בהשפעת האפליה של יהודים ע"י הגרמנים בתקופת השפל הכלכלי החמור, העלתה את הרעיון להעביר לארץ ישראל קבוצות גדולות של בני נוער וילדים ולסדרם ביישובים חקלאיים.
ד"ר ג. לנדואר, חבר ההנהלה הציונית , הפנה את רחה פריאר אל הנרייאטה סאלד, שניהלה אז את המחלקה לרווחה סוציאלית בוועד הלאומי בירושלים
כיוון שלא הוחל בפעולה, החליטה רחה פראייר לפעול בעצמה ואספה כספים להגשמת רעיונה.
ב- 30.1.1933 הוקמה בברלין "החברה לעליית הנוער".במאי 1933 יצאה פראייר לארץ ישראל וחזרה ופנתה אל הגב' סאלד לקבל על עצמה את הנהלת עליית הנוער.
ביולי חזרה פראייר לגרמניה ובסיועה של "החברה לעליית הנוער" אירגנה קבוצת נוער, לימדה אותם עברית והכינה אותם ואת הוריהם לפרידה הצפויה עם עלותם לארץ.
בשנת 1941 השתקעה רחה פריאר בארץ ישראל והמשיכה בעבודתה החינוכית והחברתית למען ילדי המצוקה.
נמצא בשכונת פרדס הגדוד