מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הקונגרס הציוני

המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית, שציריו נבחרים ע"י חברי ההסתדרות הציונית, מבני 18 ומעלה, ורוכשים את השקל הציוני. הזכות להיבחר כציר לקונגרס הציוניניתנת רק לבעלי זכות בחירה, שמלאו לו 21 שנה.
מתפקיד הקונגרס הציוני - קבלת דוחות הנהלה הציונית ומוסדות התנועה; דיון והחלטות על ההצעות השונות המובאות לפני הקונגרס וכד'.
עד כינון מדינת ישראל נתכנסו הקונגרסים בערים שונות באירופה. מנת 1951 ואילך - בירושלים.
הקונגרס הציוני הראשון נתכנס בעיר באזל בשוויץ (29-31 באוגוסט 1897) וציין את המפנה שבמעבר מחיבת ציון לתנועה הציונית ומדינית.
בקונגרס זה נתקבלה תכנית הציונית הראשונה - תכנית הרצל.
ביומנו כתב אז הרצל: "בבאזל יסדתי את מדינת היהודים".
נמצא בשכונת פרדס הגדוד