מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פרח יהודה ד"ר

ד"ר יהודה פרח נולד בירושלים בשנת 1924. ד"ר למדעי החינוך ומינהל חינוכי, קצין חינוך בצה"ל. מורה ומדריך בבתי מדרש למורים בנתניה. ח"כ מטעם המפלגה הליברלית בליכוד. פיתח אמצעי עזר וספרי לימוד שאושרו ע"י משרד החינוך המוכרים בבתי ספר כ"שיטת פרח".
פיתוח תוכניות חינוכיות ושילוב עזרי הוראה במקצועות: מקרא, ספרות ולימודי הטבע.
נמצא בשכונת קריית השרון