מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ליבר זאב הכהן 1935 - 1998

נולד ב- 1935 בעיר מקו בהונגריה, בן למשפחה דתית. משפחתו נדדה בין גטאות שונים, אך הוא היחיד שנשלח לגטו טריזינשטאט שם שהה עד השחרור. כשחזר לעיר הולדתו לאחר המלחמה נודע לו שנשאר הנצר היחיד למשפחתו, אז נחליט לעלות ארצה.
בשנת 1949, עלה בעזרת עליית הנוער, לישיבת קושחנסקי החרדית בירושלים, משם התגייס לצה"ל. לאחר השחרור הגיע לנתניה, בה פגש את אשתו לאה ובנה בה את ביתו.
בנתניה היה ממייסדי ובעל קורא בבית כנסת "ישורון", פעיל בוועד ההורים בבית הספר "ישורון", פעיל באליצור ואף חבר מועצת העיריה.
זאב ליבר הירבה לעשות להנחלת זכרון השואה. השתתפותו במצעד החיים היתה לגביו תחושת ניצחון הרוח על הכוח.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קריית השרון