מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כסלו

מחודשי השנה
נמצא בשכונת קריית השרון