מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הר שגיא

הר בנגב הדרומי
נמצא בשכונת קריית השרון