מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הקבלה

הקבלה היא החכמה להכיר ולחוות אלוקות בעולם. בתקופתנו, יותר ויותר אנשים מתעניינים בממד הפנימי של המציאות. בתורה, ממד זה מוסבר בחכמת הקבלה. המגמה הראשונה של הקבלה היא התקרבות לה', בורא העולם. על מנת להתקרב לה', על האדם להבין בשכלו את השלבים של הבריאה המתחדשת בכל רגע של המציאות. בכל רגע, ה' בורא את כל המציאות מחדש. הבנת מושג זה מתחילה בהבנת תהליך הבריאה. ( לימוד זה איננו על מנת להחכים בפיזיקה של הבריאה. החכמה היא רק כלי שדרכו ניתן להתקרב לה'.) דרך ההבנה בתהליך הבריאה, ניתן "לפגוש" את בורא העולם. הקבלה היא המסורת הפנימית של עם ישראל. היא עברה שלבי גילוי רבים, ואף קודמת למתן תורה. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב עבדו את ה', ובכך זכו, לאור מסירותם ותשוקתם להתקרב לה', להבנות רבות ועמוקות באלוקות.
נמצא בשכונת נוף הטיילת