מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הדף היומי

הדף היומי נוסד ע"י ר' מאיר שפירא מלובלין (תרמ"ז - תרצ"ד 1934 - 1887). שימש כנשיא אגודת ישראל ב"סיים" (הפרלמנט) הפולני. לחם נגד האנטישמיות בפולין.
רעיונו הגדול היה לסיים הש"ס (שישה סדרי משנה) כל 7 שנים ע"י לימוד דף יום יום.
בשנת תרצ"א (1931) הסתיים המחזור הראשון של לימוד כל הש"ס
רבי הישיבות קיבלו את הרעיון ואכן כל 7 שנים מסיימים את לימוד הש"ס.
נמצא בשכונת קריית צאנז