מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגילה

שמחה וששון. "שמחה וגיל" (ישיעהו טז י') "את גיל חיי, בבת עיני" (ביאליק בין נהר פרת).
נמצא בשכונת נוף הטיילת