מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אקסודוס

ביום כ"ג בתמוז תש"ז (11 ביולי 1947) הפליגה מדרום צרפת ספינת מעפילים בשם "יציאת אירופה תש"ז" - ובאנגלית: "אקסודוס 1947". על הספינה נדחסו כ- 4,500 מעפילים, כולם ניצולי שואה ממחנות העקורים בגרמניה, שביקשו לעלות לארץ ישראל. במשך 14 החודשים שקדמו ל"יציאת אירופה תש"ז" הצליחו לעלות ארצה במבצע ההעפלה כ- 13,000 יהודים. ואילו מבצע "יציאת אירופה תש"ז" לבדו כלל מספר שיא: כ- 4,500 פליטים יהודים בבת אחת! "יציאת אירופה תש"ז – אקסודוס 1947" הפכה לאחד הסיפורים הגדולים בתולדות ההעפלה לארץ ישראל. וכל זה קרה בתקופה שלפני הקמת המדינה - בתקופת המנדט הבריטי, במסגרת ההעפלה לארץ ישראל בשנים 1934 – 1948.
נמצא בשכונת גלי הים