מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

איפרגן - באבא שלום זצוק"ל 1906 - 1994

שורשי משפחת איפרגן הקדשה נטועים מזה כ- 435 שנה. יסודותיהם: קבלה, חסידות וענווה. עם קדמוניה של משפחה זו נמנה רבי יעקב היוצר איפרגן שחי לפני למעלה מ- 435 שנה והשאיר אחריו כתבי עת חשובים בקבלה, ספר "פרח שושן", על פרקי עבודה, והיה מתלמידיו המובהקים של רבי משה אלבז מגדולי יהדות מרוקו. צדיק סידנא באבא שלום איפרגן שיע"א נולד לאביו החכם רבי חיים אשר קראו ע"ש אביו שאף נקרא רבי שלום והיה ידוע בחכמתו ובבקיאותו בקרב חכמי האזור. בחבל דרומיזה התהלכו חכמים נסתרים, כאן החל את דרכו רבי שלום בדרך אבותיו החסידים והענווים בדרך הקדושה והטהרה, תוך לימוד הקבלה וחכמת הנסתר, סלל את דרכו וקידש גופו בעבודת ה'. רבי שלום תיקן תיקונים, היה מקונן ובוכה על גלות השכינה וחורבן בית אלוקינו, למד ושינן את תורתו וחכמתו של הבן איש חי, האר"י ז"ל הקדוש ורבי משה קורדובורו. לפני כ- 45 שנה עלה לארץ הרב שלום איפרגן והשתקע בנתיבות. הוא קיים מפעל הצדקה קמחא דפסחא, מתנות לאביונים, מתן צדקה בסתר, סיוע ליתומים ואלמנות ועוד. בליל שישי ח' תמוז תשנ"ד הגיל 88 הלך לעולמו.
נמצא בשכונת קריית השרון