מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אדר

מחודשי השנה. בחודש זה חל חג פורים.
נמצא בשכונת קריית השרון