מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנדרטת יד לבנים נתניה

האנדרטה ניצבת בחזית בית יד לבנים, הממוקם בשדרות בן-גוריון. על-גבי בימה ניצב סלע הנישא לגובה, שהוא האנדרטה לבנים. על גבי הסלע, בלוח מתכת, חקוקים דברים אלה: "במשך דורות רבים עיצב הטבע סלע זה וקיבל צורת אדם, שראשו רכון מה. כי על כן, הבאנו אותו ממדבר התועים, בחצי האי סיני להציב אותו כאן להנצחת זכר הבנים". בחזית הבסיס, שעליו ניצבת האנדרטה, כתובה באותיות מתכת שורה מתוך "ספר הקטרוג והאמונה" של אורי צבי גרינברג: "בני גזע דוד שנפלו וחרבם בידם, אין אמת זולתם אין הוד מלבדם".