מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנדרטה לבוגרי ביה"ס "אורט" שנפלו במערכות ישראל

האנדרטה ניצבת בחצר בית-הספר התיכון, השוכן באזור התעשייה. היא מעוצבת במתכת ובעלת קווים מופשטים המבטאים שכול. שתי דמויות שחורות מסמלות את ההורים, וביניהן גוף לבן כמלאך צחור - ביטוי לבן שנפל.
בחזיתה, על-גבי בימת בטון, מובאים שמותיהם של 41 נופלים, חרותים בלוחות מתכת, ותאריכי נפילתם, וכן הפסוק: "אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה... ממני פריך נמצא (הושע י"ד)". דב ארמוני, מהנדס עיריית נתניה לשעבר, תכנן את האנדרטה, והיא הוקמה ביוזמת מנהל בית-הספר בשנת תשל"ה (1975).