מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנדרטה לבוגרי ביה"ס שרת שנפלו במערכות ישראל

האנדרטה ניצבת באתר הנצחה בחצר בית-הספר ע"ש משה שרת, השוכן ברחוב זילבר. האנדרטה בנויה מסלע גדול, שצורתו מקושתת וחלקו הקדמי מטויח. הסלע מוקף צמחייה, ועליו כתובים באותיות מתכת שמותיהם של תשעה נופלים, וכן הפסוק: "הצבי ישראל על במותיך חלל".