מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פינת רן

ע"ש רן גולדשמידט מבני נתניה, נרצח בארצות הברית.