מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

פינת ביאנה גולדמן

פינת משחקים על-שם ביאנה גולדמן בחורשת גולדקוסט.
נתרמה על-ידי ההורים.