מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כיכר עולי תימן הראשונים

עליית יהודי תימן החלה בשנת 1881, ומניעיה היו דתיים-משיחיים. רוב עולי תימן פנו לירושלים. במשך זמן-מה עלו קבוצות קטנות, אך משנת 1911 גברה העלייה. רבים הצטרפו כפועלים למושבות.
שכונת בן-ציון הוקמה על-ידי קבוצה שהגיעה מתימן לנתניה בשנת 1930.