מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן יד לבנים

לזכר בני נתניה שנפלו חללים בעת שירותים במחתרות (טרם קום המדינה) ובצה"ל. במרכז הגן - "בית יד לבנים", להנצחת הנופלים ולפעילות חינוכית בנושא מורשת קרב.