מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חורשת הילד

לכבוד ילדי נתניה. העצים ניטעו על ידי הקרן הקיימת לישראל.