מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן ישעיהו ישראל (שרעבי)

נולד ב-1919 בתימן. עלה ארצה בשנת 1929 עם יתומים יהודים מתימן שהצילם והבריחם לארץ. משנת 1934 פעיל ציבור, ממארגני "מרבד הקסמים", חבר כנסת, שר הדואר ויו"ר הכנסת