מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן ורדי קלמן

ממנהיגי "הנוער הציוני הכללי". עלה ארצה בשנת 1934 מפולין. ממייסדי תל-יצחק, פעיל ב"ציונים הכלליים". נרצח על-ידי טרוריסט ערבי במרכז ירושלים בשנת 1989.