מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן פוקס דוד

על-שם ראש העירייה השלישי, דוד פוקס 1975-1902.
נולד בקמנץ פודולסק שבאוקראינה. עלה ארצה עם קבוצת "החלוץ" בשנת 1921. הצטרף לפלוגת "גדוד העבודה" בראש העין על-יד פתח-תקווה, ועבד בהנחת מסילת הברזל. מן העולים הראשונים על הקרקע בעין חרוד, עבד שם בעיקר בנטיעות. בשנת 1937 הגיע לנתניה, וניהל את המשרד הקבלני לעבודות חקלאיות "יכין חק"ל". היה פעיל ב"הגנה", במפלגה ובהסתדרות העובדים הכללית.
עם קום המדינה החל לעבוד במשרד החקלאות וניהל את המדור לשימור הקרקע. שנים רבות היה חבר המועצה וחבר הנהלת העירייה מטעם מפא"י. משנת 1959 כיהן כראש העירייה במשך למעלה משנה.