מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן עמיר מיכאל

על-שם מיכאל עמיר. יליד מולדביה, פעיל ציבור ושגריר ישראל בארצות בנלוק"ס.