מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן שיש ניר

על-שם ניר שיש, נער מקריית נורדאו שנפגע ומת מתקיפה אלימה של נערים בעיר.