מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן דיין משה


לוחם, מצביא ומדינאי. נולד בקיבוץ דגניה בשנת 1915. מנערותו חבר ב"הגנה" בנהלל. מראשי הדור הצעיר ב"הגנה". שירת בצה"ל בתפקידים רבים - החל בתפקיד נציג צה"ל בשיחות שביתת הנשק לאחר מלחמת העצמאות, וכלה בכהונתח הרמטכ"ל במבצע "קדש".
בפעילותו הפליטית החל כשר החקלאות, ועם פרוץ מלחמת ששת הימים, ביוני 1967, נתמנה לשר הביטחון. עם עליית "הליכוד" לשלטון בשנת 1977 עזב את מפלגת "המערך", הצטרף לממשלת "הליכוד" ונתמנה לשר החוץ.
מילא שורה של תפקידים חשובים, ובהם: קשירת קשרים עם הערבים אחרי מלחמת ששת הימים והנהגת מדיניות "הגשרים הפתוחים". היה מאדריכלי הסכם השלום עם מצרים.