מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן מקהל

ע"ש קולנוע "מקהל" שהיה במקום.