מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן זליגמן יוסף

על-שם יוסף זליגמן, מנהל מחלקת גנים ונוף בעירייה.