מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן יהושע רבינוביץ

על-שם יהושע רבינוביץ'. מראשי תנועת העבודה, חבר הנהלה וראש עיריית תל-אביב, חבר-כנסת, שר השיכון ושר האוצר.