מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן חיים גמליאל

ע"ש חיים גמליאל, עובד מחלקת הגנים, מטפח הגן.