מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן גולדקוסט

חורשה ע"ש העיר התאומה של נתניה, גולדקוסט שבאוסטרליה.
הבסיס לגן - חורשת עצי אורן, שריד למחנה הצבאי הבריטי שהוקם ב-1936.
ב-1947 הפך המחנה למטה חטיבת "אלכסנדרוני" (מחנה דורה).