מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן בני ברית

על שם ההסתדרות היהודית לשירותים קהילתיים הגדולה ביותר בעולם.
נוסדה בניו-יורק ב-1843. מטרותיה: טיפוח המוסר, החברה, הצדקה (רווחה) החינוך. ב-1888 נוסד סניף בירושלים. ב-1897 נוסדה הסתדרות "בני ברית" לנשים. ב-1913 - "הליגה נגד השמצה". ב-1923 נוסד "מוסד הלל" למען הסטודנטים היהודים, וב-1924 - "הארגון לנוער בני ברית".
סניפי הארגון קיימים ב-45 ארצות. בארץ קיימים סניפים ברוב הערים, ונתניה בכללן. בארגון העולמי כחצי מיליון חברים.