מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן אורון ירדן

על-שם אורון ירדן, ילד שנחטף כדי לקבל כופר מהוריו ובתוך כך נרצח.