מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן אברהם אסף

על-שם אברהם אסף, מפקדו האחרון של האצ"ל בנתניה. העביר את האצ"ל מהמחתרת לצה"ל, והונקה לו דרגת סרן